نمونه کارها

نمونه کارهای مجموعه برتر کاپ

لیوان دو جداره کاغذی 90 سی سی

لیوان های کاغذی دو جداره از کاغذهای دو لایه ساخته می شوند که لایه رویی بصورت کرکره ای بر روی دیواره لیوان قرار میگیرد که مانع از هدر رفتن حرارت دمای داخل لیوان میشود.سایز 90 سی سی که به لیوان شات معروف میباشد بیشتر در کافه ها و برای اسپرسو استفاده میشود.

برتر کاپ با افتخار اعلام میدارد که سالهاست تخصصش ساخت لیوان دو جداره کاغذی است و این لیوان های بیینظیر کوچک که در همه جا بعنوان تستر نیز استفاده  میگردد به راحتی بدون اینکه ذره ای از حرارتش دست شما را بسوزاند میتوان از آن استتفاده کرد.

در زیر میتوانید ابعاد و ظرفیت لیوان و نمونه هایی از کار را مشاهده نمایید.

قطر ظرفیت ارتفاع قطر کف
4.5cm
90cc
5.5cm
3.5cm
لیوان یکبار مصرف نمونه کارها
لیوان یکبار مصرف

لیوان دو جداره کاغذی 110 سی سی

لیوان های کاغذی دو جداره از کاغذهای دو لایه ساخته می شوند که لایه رویی بصورت کرکره ای بر روی بدنه اصلی لیوان قرار میگیرد که مانع از هدر رفتن حرارت دمای داخل لیوان میشود.سایز 110 سی سی  بیشتر برای نوشیدنی های گرم انواع قهوه و چای مورد استفاده قرار میگیرد.

برتر کاپ با افتخار اعلام میدارد که سالهاست تخصصش ساخت لیوان دو جداره کاغذی است و این لیوان های بینظیر سالهاست که اطمینان مصرف کننده را هم نسبت به خودش و هم نسبت به برتر کاپ جلب کرده است.لیوان های دو جداره 110 سی سی  به راحتی بدون اینکه ذره ای از حرارتش دست شما را بسوزاندمورد استفاده قرار میگیرد.

در زیر میتوانید ابعاد و ظرفیت لیوان و نمونه هایی از کار را مشاهده نمایید.

قطر ظرفیت ارتفاع قطر کف
6cm
110cc
6cm
4cm
لیوان قهوه

لیوان دو جداره کاغذی 220 سی سی

لیوان های کاغذی دو جداره از کاغذهای دو لایه ساخته می شوند که لایه رویی بصورت کرکره ای بر روی بدنه اصلی لیوان قرار میگیرد که مانع از هدر رفتن حرارت دمای داخل لیوان میشود.سایز 220 سی سی  بیشتر برای نوشیدنی های گرم انواع قهوه و چای در سایز بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد.

برتر کاپ با افتخار اعلام میدارد که سالهاست تخصصش ساخت لیوان دو جداره کاغذی است و این لیوان های بینظیر سالهاست که اطمینان مصرف کننده را هم نسبت به خودش و هم نسبت به برتر کاپ جلب کرده است.لیوان های دو جداره 220 سی سی  به راحتی بدون اینکه ذره ای از حرارتش دست شما را بسوزاند مورد استفاده قرار میگیرد.

در زیر میتوانید ابعاد و ظرفیت لیوان و نمونه هایی از کار را مشاهده نمایید.

 

قطر ظرفیت ارتفاع قطر کف
7cm
220cc
9cm
7cm
لیوان دو جداره
لیوان دو جداره کاغذی 360 سی سی

لیوان های کاغذی دو جداره از کاغذهای دو لایه ساخته می شوند که لایه رویی بصورت کرکره ای بر روی بدنه اصلی لیوان قرار میگیرد که مانع از هدر رفتن حرارت دمای داخل لیوان میشود.سایز 360 سی سی  بیشتر برای نوشیدنی های گرم انواع قهوه و چای ذرت مکزیکی و مصارف جذاب دیگر  مورد استفاده قرار میگیرد.

برتر کاپ با افتخار اعلام میدارد که سالهاست تخصصش ساخت لیوان دو جداره کاغذی است و این لیوان های بینظیر سالهاست که اطمینان مصرف کننده را هم نسبت به خودش و هم نسبت به برتر کاپ جلب کرده است.لیوان های دو جداره 360 سی سی  به راحتی بدون اینکه ذره ای از حرارتش دست شما را بسوزاند مورد استفاده قرار میگیرد.

در زیر میتوانید ابعاد و ظرفیت لیوان و نمونه هایی از کار را مشاهده نمایید.

قطر ظرفیت ارتفاع قطر کف
75mm
360cc
111mm
53mm
لیوان کاغذی